Close

Strefa Podopiecznych

Czy Twoje dziecko jest niepełnosprawne i potrzebujesz wsparcia ?

Czy Twoje dziecko jest uzdolnione i chcesz mu pomóc rozwijać jego pasję ?

Czy Twoi dziadkowie lub rodzicie potrzebują dodatkowej pomocy ?

Czy Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej ?

 

To tylko nieliczne pytania, które możemy zadać Państwu, aby ocenić jakim wsparciem możemy być dla Was. Poniżej znajdziecie dokumenty, które należy wypełnić (najlepiej drukowanymi literami) i wysłać skany dokumentów na adres e-mailowy: fundacja@miejgest.org , a oryginały odesłać do naszej fundacji, na adres: Legnicka 65, 54-206 Wrocław.naszej fundacji.

 

                               

 Wniosek o otwarcie subkonta

 

 

Zgoda na weryfikację informacji  

 

   

 Oświadczenie o zgodności danych 

 

    

 Kwestionariusz potrzeb

 

 

Regulamin Fundacji Miej Gest 

Napisz do nas, opisz swoją sytuację, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy jak możemy pomóc.