Close

Idea i misja

 „Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich,
i zaiste nic nie jest warte ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje” Kartezjusz

 

Fundacja Miej Gest powstała z inicjatywy osób od wielu lat prowadzących działalność charytatywną i zaangażowanych w szeroko rozumianą pomoc na rzecz osób tej pomocy potrzebujących.

Głównymi celami prowadzenia organizacji są:

 • powołanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczego,
 • powołanie i prowadzenie punktów przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi,
 • powołanie i prowadzenie ośrodków opieki nad osobami starszymi,
 • szeroko rozumiana pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcenia osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, wyrównywanie szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Wachlarz działań, jakie fundacja chce podejmować jest bardzo szeroki ze względu na różnorodność problemów, z którymi osoby potrzebujące wsparcia borykają się na co dzień.

Mamy nadzieję, że powołana przez nas Fundacja sprosta oczekiwaniom zarówno naszym jak i osób zwracających się o pomoc i oczekującym wsparcia.

 

Fundatorzy